CỔNG THÔNG TIN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ 

01

Thông tin thí sinh

02

Thông tin hồ sơ

03

Phiếu đăng ký xét tuyển

HỒ SƠ TRỰC TUYẾN GỒM

1. THÔNG TIN THÍ SINH

GỬI HỒ SƠ

2. THÔNG TIN HỒ SƠ

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN tải xuống

Lưu ý :
- Đối với phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh tải xuống in ra điền thông tin viết tay hoặc điền trực tiếp vào file word lưu lại đặt tên file là tên thí sinh rồi tải lên.
- Sau khi gửi hồ sơ thành công nhà trường sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ và gửi giấy báo nhập học theo đường bưu điện và qua email thí sinh đã đăng ký sau 3 ngày làm việc.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

Địa chỉ: 146 Tây Sơn - TT.Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Điện thoại: 0961953099

Email: tuyensinhcdbachkhoa@gmail.com